منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

هنگامی که یک شی هوشمند را تبدیل می کنید، فتوشاپ تنظیمات تبدیل را پیگیری می کند، بنابراین اگر نیاز به تغییر مجدد شی هوشمند دارید، می توانید مقادیر را در نوار گزینه ها مشخص کنید.

وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

با این حال، اگر یک لایه ماسک پس از تبدیل شی هوشمند به آن اضافه شود، مقادیر تبدیل به صورت 100% خوانده می شود (برای اینکه ماسک لایه جدید اضافه شده را نیز شامل شود).

وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

برای دیدن مقادیر تبدیل برای شی هوشمند (به جای شی هوشمند با ماسک لایه)، به تصویر کوچک شی هوشمند در پانل لایه ها اشاره کنید، روی نماد پیوند (بین شی هوشمند و تصویر کوچک لایه ماسک) کلیک کنید تا پیوند بین شی هوشمند و ماسک لایه را قطع کنید.

وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

سپس Edit > Free Transform را انتخاب کنید تا مقادیر تبدیل فقط برای شی هوشمند را ببینید.

وبلاگ جولیان کاست | مشاهده مقادیر تبدیل رایگان برای اشیاء هوشمند با ماسک لایه در فتوشاپ

برای اطلاعات بیشتر در مورد اشیاء هوشمند، به این پست (15 نکته برای کار با اشیاء هوشمند در فتوشاپ) مراجعه کنید.