زمان خاموش شدن و شارژ مجدد است

زمان خاموش شدن و شارژ مجدد است

سلام جامعه خلاق! من تا اواسط جولای در تعطیلات خواهم بود و نمی توانم صبر کنم تا ماجراهایم را با شما در میان بگذارم. اونوقت میبینمت!